Koronavirus
Vi forholder oss til føringene gitt av myndighetene.
ListerBHT vil være tilgjengelige på tlf 38320560 for bistand og konsultasjon.
Alle avtaler / helseoppfølginger avlyses inntil videre.
Ta kontakt om du har spørsmål eller trenger bistand.

www.fhi.no     Last ned plakat:  Vaner som forebygger smitte


Årsmøte 25.03.2020 utsettes. Ny dato kommer senere.  


Grunnkurs i HMS
De to siste kursdagene, 24. og 26. mars 2020, utsettes. Nye datoer kommer senere.  kursbrosjyre.


Kurs:  Se vårt Kursreglementt   Påmelding til kurs.  Ved påmelding husk å oppgi navn på kurs!


Parkering i Flekkefjord: oversikt finner du her