«Ikke alt sykefravær gir rett til sykepenger»
19.09.2018 kl. 12-15 på Hotell Maritim, Flekkefjord. Foredragsholdere:  Rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter – jurist Nils Thorsrud, innlegg fra lokalt NAV-kontor samt fra lege.  Se vår kursbrosjyre Påmeldingsfrist: 05.09.18.  Påmelding

Grunnkurs i HMS (40-timers kurs/verneombudskurs)
25.09, 27.09, 23.10 og 25.10.2018 på The Bølgen & Moi Hotel Utsikten, Kvinesdal. Se vår kursbrosjyre. Påmeldingsfrist: 11.09.18. Påmelding


Kurs:  Se vårt Kursreglement   Påmelding til kurs.  Ved påmelding husk å oppgi navn på kurs!


Parkering i Flekkefjord: oversikt finner du her