Grunnkurs i HMS
Neste kurs arrangeres 27. februar, 1., 20. og 22. mars 2018 på Grand hotell, Flekkefjord. Se vår kursbrosjyre.  Påmeldingsfrist: 13. februar. Påmelding

Åpen sekvens/oppfriskning i Arbeidsmiljøloven
I forbindelse med grunnkurset vil vi på 1. kursdag – Tirsdag 27. februar fra kl. 8:30 til kl.12:00 legge til rette for en åpen sekvens for interesserte. Denne formiddagen vil bære preg av oppfriskning av temaer som bl.a.

• Arbeidsmiljølovens viktigste HMS- regler
• Internkontroll
• Risikovurdering

Pris for åpen sekvens: kr.600,- som dekker kaffe, frukt og siste utgave av arbeidsmiljøloven, med kommentarer til de enkelte paragrafene.  Påmeldingsfrist: 13. februar.  Påmelding


Kurs:  Se vårt Kursreglement   Påmelding til kurs.  Ved påmelding husk å oppgi navn på kurs!


Parkering i Flekkefjord: oversikt finner du her