Vennligst fyll ut skjemaet under.  Alle felter må fylles ut.

Kontingentberegning – Alle ansatte i virksomheten skal medregnes ved kontingentberegning.  Dersom vi ikke mottar svar, vil antall ansatte som ble oppgitt forrige gang ( for 1. halvår-18) bli brukt ved vår fakturering for 2. halvår -18 . 

Evaluering av ListerBHT – Vi ønsker stadig å forbedre oss og trenger din hjelp til dette. Vi er opptatt av å levere våre tjenester i henhold til lov- og forskriftskrav. Les her hva Arbeidsmiljøloven sier og her de utdypende forskriftskravene. Det er dette vi styrer våre tjenester etter.

Svarfrist: 29. mai 2018.

 

Takk for at du tar deg tid til å besvare spørsmålene!

Navn virksomhet:

Navn ansvarlig for virksomheten:

Antall ansatte som vil jobbe i virksomheten 2. halvår-18:

EVALUERING AV LISTER BEDRIFTSHELSETJENESTE

1) Bruker virksomheten Lister BHT som rådgiver i arbeidsmiljøspørsmål?

Ja/nei:

Utdypende kommentarer, evt. med forbedringsforslag:

2) Oppfylles virksomhetens forventninger til ListerBHT? (tenk spesielt på virksomhetens behov i forhold til ListerBHT`s kompetanse, responstid, etc.. )?

Ja/nei:

Utdypende kommentarer, evt. med forbedringsforslag:

3) Er det andre forhold ved samarbeidet med ListerBHT du ønsker å kommentere? Kom evt. med forbedringsforslag!

Har du problemer med å få sendt inn skjema, eller det er noe du lurer på, kontakt oss på e-post: miriam@bhtlister.no , eller ring oss på tlf 38 32 05 60.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.