Vennligst fyll ut skjemaet under.  Alle felter må fylles ut.

Kontingentberegning – Alle ansatte i virksomheten skal medregnes ved kontingentberegning.  Dersom vi ikke mottar svar, vil antall ansatte som ble oppgitt forrige gang ( for 2. halvår-19) bli brukt ved vår fakturering for 1. halvår -20. 

Svarfrist: 11. desember 2019.

Navn virksomhet:

Navn ansvarlig for virksomheten:

Antall ansatte som vil jobbe i virksomheten 1. halvår-20:

Har du problemer med å få sendt inn skjema, eller det er noe du lurer på, kontakt oss på e-post: miriam@bhtlister.no , eller ring oss på tlf 38 32 05 60.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.