Lenker til Arbeidstilsynet:

Fakta: Støy og helse
Veiledning: Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere

Bedriftshelsetjenesten er behjelpelig med å utføre støymålinger, bistår i forbindelse med risikovurderinger i forhold til støy og utfører hørselstester på støyeksponerte arbeidstakere.

Hørselsvern – personlig tilpassede ørepropper.

Bedriftshelsetjenesten er behjelpelig med å lage avstøpninger til personlig tilpassede ørepropper. Se mer informasjon:

Hørselvern – industri

Hørselvern – musikk

 

Comments are closed.