Under følger en beskrivelse av våre kurs. Nærmere opplysninger vedrørende kursstart, program, sted og priser annonseres på forsiden i forkant av kurset.  Datoer for de neste planlagte kursene finner du her.

Grunnkurs i HMS
Kurset er beregnet for verneombud, medlemmer av AMU, ledere og andre med HMS-ansvar i bedriften. Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer i AMU. Kurset gir en innføring i de viktigste tema innen HMS og er et nyttig verktøy for å komme i gang med og få forståelse for HMS-arbeidet. I tillegg til innlegg fra bedriftshelsetjenestens ansatte, deltar også dyktige eksterne forelesere.

Varighet: 40 timer over 4 dager + hjemmeoppgave tilsvarende 1 kursdag. Kurset arrangeres 2 ganger pr. år (vår og høst), og tilbys også bedrifter som ikke er medlemmer i Lister Bedriftshelsetjeneste.

HMS-kurs for ledere
Kurset er beregnet for ledere og tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til HMS-opplæring for ledere. Kurset gir en innføring i de viktigste tema innen HMS med utgangspunkt i ledernes oppgaver. Varighet: 1 dag.

Oppfriskningskurs
Kurset er beregnet for dem som har tatt «Grunnkurs i HMS», «HMS-kurs for ledere» og andre med kunnskaper om HMS. Kurset gir informasjon om nyheter og aktuelle tema innen HMS og har som mål å gi deltakerne ny giv og inspirasjon til å fortsette HMS-arbeidet i virksomheten. Varighet: 1 dag.

Fagdag
På våre fagdager tar vi opp aktuelle tema innen HMS som har bred interesse uavhengig av type bransje, eller tema spisset mot vise yrkesgrupper.  Hele kursdagen er da viet til ett spesielt tema, slik at man har muligheten til å gå mer i dybden på tema. Det kreves vanligvis ikke spesielle forkunnskaper. Varighet: 1 dag.

Førstehjelpskurs
Kurset gir en innføring i generell, livreddende førstehjelp. Kurset er nyttig for alle og det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Kurset arrangeres ofte som bedriftsinternt kurs der kursinnholdet tilpasses den enkelte bedrift. Varighet: 2,5 t. Innleid kursholder: Morten Søgaard.

Bedriftsinterne kurs/andre kurs
Kurs/informasjon tilpasses den enkelte bedrift ut fra ønsket tema. Aktuelle tema kan være: psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, dataarbeidsplassen, kjemikalier, støy og industrivern. Varighet og omfang etter avtale med bedriften.

AKAN
AKAN står for “Arbeidslivets Kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk”.

Akan kompetansesenter vet mest om rus og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet. Organisasjonen er den prioriterte «høringsinstans» for media og politikere når det gjelder rus og avhengighet i arbeidslivet. De formidler kunnskap som spirer og gror, og bidrar til bedre bedriftskultur og et bedre liv for den det gjelder og de rundt.

AKAN`s visjon er å sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefravær reduseres, og effektivitet og livskvalitet økes. Se deres hjemmeside: http://akan.no/

Kurs i rus- og avhengighetsproblematikk arrangeres etter behov i samarbeid med AKAN