Hvem er vi ?
ListerBHT er en godkjent fellesordning som har cirka 140 medlemsbedrifter med ca 6300 ansatte. Tjenesten er av «non-profit» type. Den eies av medlemsbedriftene og administreres av ett styre med representanter fra enkelte av bedriftene. Styret velges av en generalforsamling som er fellesordningens øverste organ. Styret utarbeider hvert år forslag til budsjett og medlemsavgifter. Disse godkjennes av generalforsamlingen.

Av fagpersonell har vi sykepleiere, fysioterapeut, sertifisert yrkeshygieniker, HMS- sekretær og lege.  Se presentasjon.  Det legges vekt på spesialist- og etterutdannelse, og at de ansatte deltar i relevante faglig kurs og seminarer.

Vi har hovedkontor  i Anders Beersgt. 8 i Flekkefjord, og avdelingskontor på Moi. Det meste av tiden er vi ute i bedriftene for å utføre miljøkartlegging, helsekontakter og andre Helse-, Miljø- og Sikkerhetsaktiviteter i våre medlemsbedrifter.

Utgangspunktet vårt
Hovedsatsningsområdet er Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Vår visjon er å være «ditt knutepunkt i HMS- arbeidet» og jobber ut fra verdiene Nær – Raus – Solid Dette betyr at vi setter høye krav til det arbeidet vi utfører, noe vi ønsker at medlemmene våre vil oppleve.

Vi arbeider i henhold til Arbeidsmiljøloven og forskrifter for bedriftshelsetjeneste, i tråd med de anbefalinger som er gitt av Arbeidstilsynet.

Kvalitetssikring av Arbeidsmiljøet
Vi arbeider med å optimalisere arbeidsevnen til de ansatte i medlemsbedriftene gjennom å tilpasse arbeidsplassen i forhold til den enkelte ansattes trivsel og helsetilstand, og ved å minske risikoen for yrkesskade og yrkessykdom. Vi bidrar også til tiltak for å fremme den mentale og fysiske helsetilstanden i medlemsbedriftene bl.a. gjennom å påvirke til en sunnere livsstil. Vi arbeider for å stimulere samarbeidet innen bedriften, mellom enkeltindivider og mellom grupper av arbeidstakere. Vi deltar også i forsøk på konfliktløsning.

HVORFOR SLUTTE SEG TIL ListerBHT ?

  • ListerBHT gir et bredt faglig tilbud
  • ListerBHT tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav ved pålegg om bedriftshelsetjeneste.
  • ListerBHTs hovedsatsingsområder er Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet
  • ListerBHT søker hele tiden å arbeide målrettet gjennom et systematisk samarbeid med bedriftene
  • ListerBHT har som hovedmål å hjelpe bedriftene til redusert sykefravær, bl.a. gjennom kvalitetssikring av arbeidsmiljøet.
  • ListerBHT søker å stimulere til stabil høy produksjon og lønnsomhet i bedriftene.
  • ListerBHT har IK- system og er selv innmeldt som IA- bedrift.

 

 

Comments are closed.