ListerBHT ønsker å delta aktivt i medlemsbedriftenes HMS -arbeid. Vi er en godkjent bedriftshelsetjeneste iht Arbeidstilsynets krav, og leverer tjenester innenfor kompetanseområdene beskrevet under (ref. «Forskrift om administrative ordninger», kap. 2)

Se også vår plakat med en kortfattet informasjon om våre tjenester.

Arbeidshelse/arbeidsmedisin:

 • Gjennomføring av lovpålagte helsesamtaler/undersøkelser
 • Rådgivning innen helse- og sosialmedisinske spørsmål
 • Bistand innen helsefremmende arbeid, samt forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader
 • Bistand når arbeidsrelatert helseskade er oppstått
 • Informasjonsmøter/undervisning
 • Bistand i sykefraværsoppfølging

Psykososialt/organisatorisk  arbeidsmiljø:

Kartlegging:

 • Ulike typer arbeidsmiljøkartlegginger/metoder

Konflikthåndtering:

 • Faktaundersøkelse
 • Arbeidsmekling
 • Enklere konfliktsamtaler (Enkeltsamtaler + fellessamtaler forankret i ledelsen)

Enkeltindivider:

 • Kartleggingssamtale («arbeidsmedisinsk) dersom den ansatte er sykemeldt eller står i fare for å bli det.
 • Oppfølgingssamtaler, for å se effekten eller henvise videre til spesialister

Rådgivningssamtaler til ledere

Ergonomi:

 • Kartlegging/vurdering av arbeidsplassen.
 • Rådgivning vedr. forebyggende tiltak og tilpassing av arbeidsplasser
 • Bistand ved risikovurdering
 • Undervisning/Opplæring

Yrkeshygiene: 

 • Kartlegginger/målinger av arbeidsmiljøfaktorer som støv, gasser, biologiske faktorer, inneklima, støy, belysning, vibrasjoner
 • Rådgivning vedr. risikovurdering, vernetiltak, kjemikaliehåndtering, stoffkartotek
 • Kurs/undervisning

Systematisk HMS-arbeid:

Deltakelse/bistand med:

 • Arbeidsmiljøkartlegginger
 • Møter relatert til HMS-arbeidet, f.eks. AMU
 • Vernerunder
 • Risikovurdering
 • IK-system – oppbygging og gjennomgang/revisjon
 • Kurs/undervisning.  Se egen kursside.
 

Comments are closed.