ListerBHT er en godkjent bedriftshelsetjeneste iht Arbeidstilsynets krav.

Vi leverer tjenester innenfor følgende kompetanseområder (ref. «Forskrift om administrative ordninger», kap. 2):

Arbeidshelse/arbeidsmedisin:

 • Gjennomføring av lovpålagte helseoppfølginger/undersøkelser for risikoutsatte yrkesgrupper
 • Rådgivning innen helse- og sosialmedisinske spørsmål
 • Bistand innen helsefremmende arbeid, samt forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader
 • Bistand når arbeidsrelatert helseskade er oppstått
 • Informasjonsmøter/undervisning/veiledning etter behov/ønsker

Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø:

Kartlegging:

 • Ulike typer arbeidsmiljøkartlegginger/metoder

Vanskelige personalsaker/konflikthåndtering/varslingssaker:

 • Samtaler-oppfølging (individ- og gruppenivå forankret i ledelsen)
 • Faktaundersøkelse

Individnivå:

 • Kartleggingssamtale, der en ansatt er eller står i fare for å bli sykemeldt
 • Oppfølgingssamtaler

Gruppenivå:

 • Oppfølging/bistand/rådgivning
 • Undervisning/opplæring
 • Bistand/rådgivning/veiledning ved omorganiserings- og endringsprosesser

Ledernivå:

 • Lederveiledning/bistand/rådgivning
 • Bistand/rådgivning ved omorganiserings- og endringsprosesser
 • Bistand ved risikovurdering

Ergonomi:

 • Kartlegging/vurdering av arbeidsplassen.
 • Rådgivning vedr. forebyggende tiltak og tilpassing av arbeidsplasser.
 • Bistand ved risikovurdering.
 • Undervisning/Opplæring
 • Bistand/rådgivning ved ombygging/nybygg.

Yrkeshygiene: 

 • Kartlegginger/målinger av arbeidsmiljøfaktorer som støv, gasser, biologiske faktorer, inneklima, støy, belysning og vibrasjoner
 • Rådgivning/bistand vedr. risikovurdering, vernetiltak, kjemikaliehåndtering og stoffkartotek
 • Rådgivning/bistand ved planlegging av endringer i arbeidsprosesser eller andre endringer (f.eks. bygningsmessige) som kan medføre en endring i arbeidsmiljøet for de ansatte med tanke på inneklima, ventilasjon, eksponering for støv, gasser osv.
 • Kurs/undervisning
 • Se brosjyre for mer informasjon om yrkeshygiene

Systematisk HMS-arbeid:

Deltakelse/bistand med:

 • Arbeidsmiljøkartlegginger
 • Møter relatert til HMS-arbeidet, f.eks. AMU
 • Vernerunder
 • Risikovurdering
 • IK-system : oppbygging, gjennomgang og revisjon
 • Bistand ved etablering av varslingsrutiner
 • Kurs/undervisning.  Se egen kursside.

Se også vår plakat med en kortfattet informasjon om våre tjenester.

 

Comments are closed.